Autor: Artur Nowak

Państwo w kościele, czy jednak kościół w państwie? Jaka jest prawda o Polsce? Tym razem profesorowie Jan Woleński oraz Stanisław Obirek opowiadają jak kościół kształtował swoją pozycję w Polsce poczynając od zakończenia II wojny światowej po czasy współczesne. To historia, którą napisały doświadczenia z życia rozmówców.

Read More

W czasach krakowskich Wojtyła miał opinię człowieka światłego i otwartego, ale jak zapłakana dziewczyna ze wsi, która zaszła w ciążę z księdzem, przyjeżdżała na skargę do kurii to niedoszłego ojca przenoszono na inną parafię. Jako filozof nie znalazł uznania, ceniono go jednak jako duchownego. Czy przeszkadzało mu, że gdy został papieżem stał się obiektem kultu? Tym razem do rozmowy na temat Karola Wojtyły Artur zaprosił profesorów Jana Woleńskiego oraz Stanisława Obirka.

Read More

Jaka Polska ma być? Pyta profesor Tadeusz Bartoś. Nie mamy wizji państwa. Nikt sobie nie stawia elementarnych pytań w jakim kierunku idziemy. Politycy myślą kalkulując „od wyborów do wyborów”. I my nie wiemy, czy mamy być państwem, które afirmuje rozum, czy naukę katolicką. Czy jesteśmy gotowi na tę konfrontację.

Read More